SGK Formları

Belirli-Sureli-is-Sozlesmesi


Belirli Süreli İş Sözleşmesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi


Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Fesih Bildirim Tebligatı


Fesih Bildirim Tebligatı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Görev İhmal Tutanağı


Görev İhmal Tutanağı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İbraname


İbraname'yi indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İşe Geç Gelme/Gelmeme Tutanağı


İşe Geç Gelme/Gelmeme Tutanağı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İşe Gelmeyen İşçiye İhtar


İşe Gelmeyen İşçiye Gönderilecek İhtar'ı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İzin İstek Formu


İzin İstek Formu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

SGDP Beyan Formu


SGDP Beyan Formu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

TTK Formları

Anonim Şirket Anasözleşmesi


Anonim Şirket Anasözleşmesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Kar Dağıtım Tablosu


Kar Dağıtım Tablosu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Kurucular Beyanı


Kurucular Beyanı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Limited Şirket Anasözleşmesi


Limited Şirket Anasözleşmesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

VERGİ DAİRESİ FORMLARI

Asgari Geçim İndirimi


Asgari Geçim İndirimi Bordrosu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Beyanname Aracılık Sözleşmesi


Beyanname Aracılık Sözleşmesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Damga Vergisi Özelgesi


Damga Vergisi Özelgesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Damga Vergisi Özelge Talep Formu


Damga Vergisi Özelge Talep Formu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Hizmet İhracatı EK2A


Hizmet İhracatı EK2A'yı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İnternet Başvuru Formu (Gerçek)


İnternet Başvuru Formu(Gerçek) indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız

İndir

İnternet Başvuru Formu(Tüzel)


İnternet Başvuru Formu(Tüzel) indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İnternet Şifre Teslim Yazısı


İnternet Şifre Teslim Yazısı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Proforma Fatura(ingilizce)


Proforma Fatura(ingilizce) indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Sigorta Poliçe Yevmiye Kaydı


Sigorta Poliçe Yevmiye Kaydı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Diğer Formlar

2013 Hesap Planı


2013 Hesap Planı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Emlak Vergisi İstisna Dilekçesi


Emlak Vergisi İstisna Dilekçesi'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

İSMMMO Devir Teslim Tutanağı


İSMMMO Devir Teslim Tutanağı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Hazirun-Güngören


Hazirun-Güngören indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Kayıtlı Elektronik Posta Sunumu


Kayıtlı Elektronik Posta Sunumu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Kira Kontratı


Kira Kontratı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Kira Stopaj Yazısı


Kira Stopaj Yazısı'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Klasör Kapakları


Klasör Kapakları'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Luca Hesap Planı Aktarım


Luca Hesap Planı Aktarım'ı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Luca SMMM Makbuz Örneği


Luca SMMM Makbuz Örneği'ni indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Marka Sınıfları


Marka Sınıfları'nı indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

MASAK Zorunluluğu


MASAK Zorunluluğu hakkında alınan yazı'yı indirmek için indir linkine tıklayınız.

İndir

MERSiS Sunum


MERSiS Sunum indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

Numaratör


Numaratör indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

SMMM Damga Vergisi Sunumu


SMMM Damga Vergisi Sunumu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

SMMM Kredi Karti ile Ödeme Formu


SMMM Kredi Karti ile Ödeme Formu'nu indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir

SMMM Sözleşme


SMMM Sözleşme indirmek için lütfen indir linkine tıklayınız.

İndir