Bilgin SMM

Kıdem Tazminatı Hesaplama

  • Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
  • Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
  • Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
  • Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
  • Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.
Hesaplama için Tıklayınız
Kıdem Tazminatı Hesapla
İşe Başlama Tarihi
İşten Ayrılma Tarihi
Aylık Brüt Maaş
Aylık Brüt Ek Ücretler
Yıllık Brüt İkramiye

İhbar Tazminatı Hesaplama

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yila kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta
Hesaplama için Tıklayınız
İhbar Tazminatı Hesapla
İşe Başlama Tarihi
İşten Ayrılma Tarihi
Aylık Brüt Maaş
Aylık Brüt Ek Ücretler
Yıllık Brüt İkramiye

Net Ücret - Brüt Ücret Hesaplama

SSK işçi Payı % 14
SSK İşsizlik Sigortası işçi Payı % 1
Gelir Vergisi % 15 - % 35
Damga Vergisi % 07.59
Hesaplama için Tıklayınız
İşsizlik Maaşı Hesapla
İşsizlik Maaşı Alınacak Yıl
Son 3 Yıldaki Prim Gün Sayısı
600 günden az
600 - 899 gün arası
900 - 1079 gün arası
1080 gün (3 yıl kesintisiz çalışma durumunda)
1. Ay Brüt Ücret
2. Ay Brüt Ücret
3. Ay Brüt Ücret
4. Ay Brüt Ücret
Hesaplama için Tıklayınız
Kredi Hesaplama Formu
Hesaplanacak Kredi Tutarı
Kaç Taksit Hesaplanacak
Faiz Oranı (Örn 0.64)