• Knowledge is Power ...
  With all our knowledge and experience we are here for you.
 • Check out our Services
  Professional Services
  For companies or Individiuals
 • Bilgin Mali Müşavirlik
  Financial Consultancy
  Social Security Consultancy

Exchange Rates Dollar Buying: Dollar Selling: Euro Buying: Euro Selling:

Legislations

We brought all laws, regulations and legislations all in one place for you.

Detailed Info

Calculations

All necessary calculations you need regarding financial issues.

Detailed Info

Forms

We put together all the forms you need for issues about Social Security Institution (SGK), Tax Office etc.

Detailed Info

Practical Informations

Tips and links on finance that will make your life easier in many kind of ways.

Detailed Info

Our Vision

Provide customer and solution oriented, high quality, trustworthy services and creative solutions in short time.

Our Mission

Maintain equal benefits to both customer and public, become a trusted and efficient company in accounting, financial consultancy and auditing sectors.

References

You can find all about our works and business partners in the last section of our page.

Latest Articles

Is someone resident in Turkey obligated to submit a income tax declaration about his / her earnings from a company in the US?

Türkiye'de yerleşik birinin ABD'deki şirketten elde ettiği ücretin yine ABD'de bir banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen gelir için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği hakkında özelge...

Click for more.

Converting sole proprietorship into limited company in the extent of the new Turkish Trade Law.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şahıs işletmeleri (gerçek kişi ticari işletmesi, şahıs firması) için önemli yenilik ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri de şahıs işletmelerinin limited şirkete veya başka bir ticaret şirketine dönüşebilmesidir. Şahıs işletmeleri, TTK’da ve Ticaret ......

Click for more.

Can The Notice Payment Partially Paid By Dividing Dismissal Notice?

İhbar öneli verilerek iş sözleşmesinin feshi halinde iş sözleşmesi önelin bitiminde feshedilmiş olur. Önelin bitiminden önce fesih halinde ise, önel verilmemiş sayılır ve bu suretle iş sözleşmesini fesheden taraf diğer tarafa ihbar öneline ait ücretin tamamını tazminat olarak ödemek zorunda kalır....

Click for more.

Employers Reported From Their Own Workplace in the Extent of 4/1-a

5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinde; “4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” dendiği, Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Daire Başkanlığı......

Click for more.

Latest Posts

"Yabancı Uyruklu Şirket Ortaklarının SGK Durumu"
Yabancı işveren yabancı bağımsız çalışan yabancı şirket ortaklarının sigortalılığı.
5510 sayılı Kanuna göre yabancı işveren bağımsız çalışan ve şirket ortaklarının sigortalılığı
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır.

Click for more.

Murat Bilgin
Social Security Consultant / Bilgin SMM

..........Ö N E M L İ........
Son günlerde torba yasanın çıktığı ve artık YURTDIŞI BORÇLANMASI yapılabilir diye bazı kendini bilmez üçkağıtcılar türemiş olup, bu kişilere herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmemektedir.

Click for more.

Murat Bilgin
Social Security Consultant / Bilgin SMM

Yabancı uyruklu eşlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları.
Yabancı uyruklu eşlerin genel sağlık sigortalılığı hakkında bilgilendirme.
Yabancı ülke vatandaşlarıyla evlenmeler, sosyal güvenlik ve sağlık alanında yabancı uyruklu vatandaşlara hak verilmektedir.

Click for more.

Murat Bilgin
Social Security Consultant / Bilgin SMM

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Genelge Konusu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Click for more.

Murat Bilgin
Social Security Consultant / Bilgin SMM

Useful Links